Bemutatkozunk
BEMUTATKOZIK
a
A Vadvirág Egyesület


A Vadvirág Egyesület 2002-ben alakult önálló civil kezdeményezésként. Alapítói olyan természetes személyek, akik felelősséget éreztek a szűkebb környezetük védelméért, és
hajlandók voltak önkéntes munkával tevőlegesen is részt venni a környezetkárosítás megelőzésében és megszüntetésében.
A Vadvirág egyesületet a Baranya Megyei Bíróság 2084. Sorszám alatt, 2003.03.14- napjával közhasznú fokozatba sorolta.

Az alapító okiratban rögzített Közhasznú tevékenység:
-    Természetvédelem, állatvédelem,
-    Környezetvédelem
Célkitűzéseinket, és szervezeti működésünk feltételeit az Alapszabály tartalmazza.

Egyesületünk 2003-ban tevékenyen bekapcsolódott a „Tájsebészeti „ programba.
Tagjaink illegális hulladéklerakók felderítésében és felszámolásában közreműködtek.
Az egyesület - működésének tartama alatt - az alapvető alapítói célkitűzések megvalósítására törekedett.

- Óvodákban és iskolákban igyekeztünk elősegíteni a gyermekek azonosulását a természeti környezet védelmével. Rendezvényeinken a lakóhelyi környezet tisztaságának megóvására ösztönöztük a fiatalokat.
A gyermekek rajzai és lelkesedésük a gyűjtő akciókon örömmel töltötték el tagjainkat.

- Környezetvédelmi előadásokkal igyekeztünk segíteni a pedagógusokat. Úgy véljük, hogy a természet- tudományos ismeretek oktatásának szerves részét kell, hogy képezze a természet szeretete, szépségeinek megismerése, és a környezetünk védelme.

- Aktivistáink és tagjaink közreműködésével a „ tájsebészeti „ program keretében több tucat illegális szemét lerakóhelyet derítettünk fel. Az akcióink során összegyűjtött hulladékot a „ BIOKOM” közreműködésével szállítottuk el. A felderített helyeket igyekszünk rendszeresen figyelemmel kísérni.

Tevékenységünknek új erőt adott az Európai Úniós csatlakozás.

Tagjaink sokszor megfordultak nyugat európai városokban és tapasztalták, hogy NÁLUK a földterületek gondozottak, az utak árokpartok ápoltak, a városok – települések közterületei
tiszták, hulladék mentesek és mindenki öntevékenyen használja a hulladék gyűjtés köztéri bútorként is kultúrált eszközeit. Még a magánlakásokban is szelektíven gyűjtik és adják le a hulladékot. A közterületek tisztaságának megőrzése a nemzeti kultúra szerves részévé vált.
(Úton - útfélen meg is jegyezték, hogy aki náluk szemetel az külföldi sőt magyar.)
Szégyenkeznünk kellett honfitársaink miatt.

NÁLUNK a helyzet siralmas. A földek jó része műveletlen, de bőven termi a parlagfüvet.
Illegális hulladék lerakása „ nemzeti sporttá” vált.
Településeinken egyre több helyen van virág, de mindenütt van eldobott műanyag göngyöleg és cigaretta csikk, hulladék.
Szelektív hulladékgyűjtésre „ szigeteket „  létesítettek az önkormányzatok, igaz nagyon csekély számban, de a szelektív gyűjtés aránya csak lassan emelkedik, és messze vagyunk attól, hogy a környezet tisztaság megőrzése a polgárok esztétikai érzékének szerves része
legyen.
Évtizedek kitartó munkájára lesz szükség a SZEMLÉLET VÁLTÁS megvalósítására
Hazánkban. Sok –sok önkéntesre és segítőre lesz szükség, ahhoz, hogy a környezet megóvás a nemzeti kultúra része legyen.

Sok a teendő!

-    El kell érni, hogy a közterületeken legyen kellő számú és nívós hulladéktároló,
-    Minden közintézmény, nagy és kiskereskedelmi egység bejáratánál legyen csikkek fogadására is alkalmas hulladékgyűjtő.
-    El kell érni, hogy az emberek a fogyasztói társadalom egyre bővülő göngyölege áradatát
ne az utcán és közterületeken szórják el, hanem mindenkinek természetes legyen a hulladékgyűjtők használata.
-    Alakuljon ki olyan közmorál, ami elítéli a szemetelőket, hiszen a tiltás és büntetés
önmagában nem oldja meg a siralmas helyzetet.

Egyesületünk ebből a munkából tevékenyen kiveszi a részét. 2004-ben önálló levédett programként kidolgoztuk a „ CSIKK van CSAK „ projektet, azóta folyamatosan szervezünk demonstrációkat Pécs Városában.
 „CSIKK van CSAK „ demonstrációink figyelemkeltésre és szemlélet formálásra példa értékűek és követendő civil kezdeményezésnek minősülnek. Pénzügyi forrásaink szűkek, ahhoz, hogy minden településen Pécsről szervezzünk demonstrációs rendezvényt.
Támogatókra, önkéntesekre, szponzorokra és az ÖNÖK 1 %-os segítségére is szükség van a források megteremtéséhez.

Pécs 2010-ben Európa Kulturális Fővárosa lesz. Remélhetően turisták tízezrei jönnek városunkba – megyénkbe.  Fogjunk össze, és tegyünk azért, hogy ne kelljen szégyenkezni
a „balkáni „ állapotok miatt.

2009-től az aggasztó népegészségügyi jelenségek miatt kiemelt figyelmet kívánunk fordítani az egészséges táplálkozási kultúra elterjesztésére, a bio zöldség – gyümölcs termelés és fogyasztás jelentős fejlesztésére. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a falvakban a telkek egyre inkább parkokra hasonlítanak, és a falusi népesség is nagyáruházakban szerzi be az élelmiszereket. Pedig a bio termékek előállíthatók házi kertekben is, ráadásul lényegesen olcsóbban. A saját termelésü bio termékek nem tartalmaznak élelmiszer adalékokat, szinezékeket, állományjavítókat, „ E „ adalékokat, nem okoznak egészségkárosítást sem, ízük és beltartalmuk messze meghaladja a bolti árukét.

Jelszavunk „ vegyszer mentes étel – egészséges léttel”.

Várjuk mindazok jelentkezését, akik TENNI akarnak a környezetvédelem –környezet kultúra fejlesztéséért. Ígérjük programjainkon mindenkinek biztosítunk értelmes feladatot.

Köszönjük figyelmüket, nézzék meg honlapunkat, csatlakozzanak hozzánk!!!

                        Vadvirág Egyesület vezetése
Készítette: