Közhasznúság 2010
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
VADVIRÁG EGYESÜLET
2010. ÉVI
MŰKÖDÉSÉRŐL


1./ Számviteli beszámoló:

Vadvirág egyesület 2010 évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásnak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze.

A mérleg főösszege 927.000 Ft, a saját tőke összege -1.739.000 Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. számú melléklete, mely egyszerűsített mérlegből, közhasznú eredmény-levezetéséből, valamint a kiegészítő mellékletből áll.

2./ Kapott támogatás és felhasználása:

Tárgyévben Egyesületünk 4.231.860 Ft költségvetési támogatást kapott a költségvetés különböző alrendszereiből.

E pont részletes bemutatására a 2. sz. melléklet szolgál.

3./ Vagyon felhasználása:

Előző évhez képest 722.000 Ft összeggel nőtt az Egyesület saját tőkéje. Fontosnak tartjuk, hogy egy közhasznú szervezet ne a felhalmozásáért gazdálkodjon, hanem közcélú szolgáltatásai végzésére fordítsa a rendelkezésre álló forrásokat. A vagyon felhasználását részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.

4./ Célszerinti juttatások:

Egyesületünk nem segélyező szervezet. Így e címen továbbra sem történtek kifizetések.

5./ Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások:

Hasonlóan az előző esztendőkhöz, ez évben sem részesültek az Egyesület vezetői semmiféle juttatásban, munkájukat úgy végezték, hogy személyes költségünk megtérítésének lehetőségével nem éltek.A VADVIRÁG EGYESÜLET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

Vadvirág Egyesület 2003. 03. 14. lett közhasznú egyesületként bejegyezve 2084. sorszám alatt. Az alapító okiratban rögzített közhasznú tevékenysége: természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem.
Egyesületünk 2010. évi tevékenységét, a taggyűlés által meghatározott programterv alapján bonyolította le.

Közhasznú tevékenységünk alapvető elemei, tartalmi beszámolója:

Az Egyesületünknek csak és kizárólag az alapító okiratban rögzített, közhasznú tevékenységet folytatott, vállalkozási tevékenységet nem végeztünk.
Vadvirág kert: bio kertészetet mutattunk be iskolásoknak. Nagyon fontosnak tartjuk az egészséges étkezést és az erre történő nevelést.
Tájsebészeti programunkat partnerszervezettel bonyolítottuk le Pécs - Üszögpusztán. Partnerkapcsolatok azért is nagyon fontosak, mert így nagyobb a figyelem felkeltés a problémára. CSIKK VAN CSAK: ezt a programot 2003-ban kezdtük. Amikor ezt az ötletet elkezdtük megvalósítani még nem gondoltuk azt, hogy ekkora feladat lesz.

Jelmezes felvonulások tiltakozás a csikk eldobása ellen /folyamatos/
Osztályfőnöki óra – dohányzás ártalmairól /folyamatos/
Fórumok tartása – dohányzás ártalmai /folyamatos/
Leszoktató verseny
Zseb csikktartó, segítség abban, hogy ne a földre dobják a csikkeket. /folyamatos/
EZT A PROGRAMOT LE IS VÉDETTÜK!

Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy mire a Kultúra Fővárosa lesz Pécs sokkal tisztább, legyen a városunk.
*A partner szervezetekkel meglévő kapcsolatok fejlesztése.
*Civilház programjain való részvétel.
*Az UNIOS elvárások folyamatos figyelemmel kísérése.
*Szervezeti élet fejlesztése, a működési feltételek javítása.
Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a média segítségét is mindig igénybe tudtuk venni a programjaink továbbításában és mindig nyitottak voltak, készségesen segítettek éppen úgy, mint az iskolák. Sajnos nagyon nagy probléma a dohányzás és a környezetvédelem.


A 2010 évi közhasznossági jelentést a Vadvirág Egyesület közgyűlése elfogadta.


Pécs, 2011-01-28

……………………………
Egyesület képviselője
1. számú melléklet
MŰKÖDÉS BEMUTATÁSA
EREDMÉNYLEVEZETÉS
2010 ÉV.


40.000
A./ Az összes közhasznú tevékenység eredményeTárgy év
1./ Közhasznú célú működésre kapott támogatás5.156.662
- alapítóktól0
- központi költségvetésből - Munkaügy3.781.860
- központi költségvetésből - NCA450.000
- helyi önkormányzattól50.000
- egyéb755.128
B./ Vállalkozási tevékenység bevétele 1%
Tagdíj 79.674
C./ Összes bevétel0
D./ Közhasznú tevékenység költségei0
1./ Anyagjellegű ráfordítások926.528
2./ Személyjellegű ráfordítások3.966.177
3./ Értékcsökkenési leírások68.000
4./ Pénzügyi műveletek ráfordításai12.564
5./ Rendkívüli ráfordítások0
E./ Vállalkozási tevékenység költségei0
F./ Összes tevékenység költségei4.973.269
G. Adózás előtti vállalkozás eredménye0
H./ Adófizetési kötelezettség0
I./ Tárgyévi vállalkozási eredmény0
7./ Tárgyévi közhasznú eredmény183.393


2. számú melléklet
Kimutatás
2010. év

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL
Támogatást nyújtó:Összeg:Felhasználás céljaÖsszeg:
Kozármisleny Önkorm.50.000,-CSIKK van CSAK50.000,-
B.m. Munkaügyi központ3.781.860,-Munkabér támogatás3.781.860,-
N.C.A.450.000,-Parlagfű mentesítés450.000,-
Összesen:4.281.860,-4.281.860,-


3. számú melléklet
KIMUTATÁS
A VAGYONFELHASZNÁLÁSÁRÓL
2010.

MegnevezésElőző év (Ft)Tárgy év (Ft)Változás (Ft)Megjegyzés
Induló tőke000
Tőkeváltozás-1.383.000,--1.922.000,--
Lekötött tőke000
Értékelési tartalék000
Tárgyévi eredmény-539.000,-183.000,-722.000,-
Közhasznúsági tevékenységek eredménye-539.000,-183.000,-722.000,-

Vargáné Vass Anikó
Vadvirág Egyesület elnökeTÁJÉKOZTATÓ ADATOK

2010
Személyi jellegű ráfordítások3.966.177
1./ Bérköltség /munkabér/3.137.067
2./ Közterhek829.116


2010. évi
Pénzügyi eredmény részletezése


Bevétel:
N.C.A: 450.000,-
Kozármislenyi Önkormányzat 50.000,-
Munkaügyi Központ 3.781.860,-
Tagdíj 40.000.-
1 % 79.674.-
4.401.534,-
Egyéb szervezetektől kapott:
PVSK Labdarugó Szövetség 10.000,-
Biokom 20.000,-
Pannon Hőerőmű 325.000,-
Pannon Green Kft 400.000,-
755.000,-
Összes bevétel: 5.156.534,-


Kiadások:
Anyagok rendezvényekhez 95.595.-
Utazás, kiküldetés 143.480.-
Posta, telefon 645.359.-
Oktatás 19.900,-
Bankköltség 22.194,-
Személyi jellegű kifizetések 3.966.177,-
Écs 68.000,-
Egyéb kiadás 12.564,-
Összes kiadás: 4.973.269,-
Pénzügyi eredmény: 183.393,-
Készítette: