Közhasznúság 2008

A VADVIRÁG Egyesület 2008. évi közhasznúsági jelentése

A Vadvirág egyesületet a Baranya Megyei Bíróság 2084. Sorszám alatt, 2003.03.14- napjával közhasznú fokozatba sorolta.

Az alapító okiratban rögzített Közhasznú tevékenység: - Természetvédelem, állatvédelem, - Környezetvédelem

A Vadvirág Egyesület 2008 évi tevékenységét, a taggyűlés által meghatározott programterv, és a partnerszervezetek által kezdeményezett rendezvényekhez való kapcsolódás alapján végezte. Az Egyesület csak és kizárólag az alapító okiratban rögzített, közhasznú tevékenységet folytatott, vállalkozási tevékenységet nem végeztünk.

I. Közhasznú tevékenységünk alapvető elemei, tartalmi beszámolója:

A „ Tájsebészeti” tevékenység folytatása és kiterjesztése Pécs városára és térségére. Környezetvédelmi felvilágosító, motivációs tájékoztató rendezvények szervezése, Óvodákban, általános és középiskolákban. A "CSIKK van CSAK" program folytatása. A partner szervezetekkel meglévő kapcsolatok fejlesztése. Az ÚNIÓS elvárások, hazai és nemzetközi tapasztalatok megismerése. A szervezeti élet fejlesztése, a működési feltételek javítása.

Az egyesület - működésének tartama alatt - az alapvető alapítói célkitűzések megvalósítására törekedett. - Óvodákban és iskolákban igyekeztünk elősegíteni a gyermekek azonosulását a természeti környezet védelmével. Rendezvényeinken a lakóhelyi környezet tisztaságának megóvására ösztönöztük a fiatalokat.

A gyermekek rajzai és lelkesedésük a gyűjtő akciókon örömmel töltötték el tagjainkat. - Környezetvédelmi előadásokkal igyekeztünk segíteni a pedagógusokat. Úgy véljük, hogy a természet- tudományos ismeretek oktatásának szerves részét kell, hogy képezze a természet szeretete, szépségeinek megismerése, és a környezetünk védelme. - Aktivistáink és tagjaink közreműködésével a „ tájsebészeti „ program keretében több tucat illegális szemét lerakóhelyet derítettünk fel. Az akcióink során összegyűjtött hulladékot a BIOKOM közreműködésével szállítottuk el. A felderített helyeket igyekszünk rendszeresen figyelemmel kísérni. Részt vettünk: - a Pécsi Kistérség Leader Program rendezvénysorozatán, - a IX. Környezetvédő Találkozón az Origó Házban - A Szigetvári TKSZ IX.22. Takarékossági Napján - A Komlói Egyesület Pille Palackbegyűjtési akcióján. - Egyesületünk, aktív tagsága révén, mozgósítani tudta községünk és a környező települések lakosságát.

Az Egyesület 2002 januárjában alakult, azonban a bejegyzés elhúzódása miatt 2002-évben pályázati forrásokhoz nem tudott hozzájutni. Működésünket önkormányzati és tájsebészeti tevékenységhez kapcsolódó vállalati támogatásból tudtuk finanszírozni.

II. Működésünket 2008-ban ft pályázati forrással alapoztuk meg. A pályázati összeg elszámolása időben és előírás szerint megvalósult, a kapott összeget maradéktalanul felhasználtuk. A tételes elszámolás a beszámoló mellékletét képezi.

III. Önkormányzatoktól kapott támogatások:

Pécs Megyei Város Önk. Alpolgármesteri kerete Ft
Kozármisleny Község önkormányzata: Ft

Az önkormányzati támogatásokat, a támogatási szerződéssel összhangban, programok szervezésével és lebonyolításával kaocsolatos költségek finanszírozására maradéktalanul felhasználtuk, a felhasználásról önálló elszámolás készült, amelyet a támogató elfogadott.

IV. Egyéb szervezetek támogatása:

Pécs Városi önkormányzat Ft
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnöki kerete: Ft

Gazdálkodó szervezettől kapott támogatások: - Szigetvári TKSZ: Ft - Pécsi Tömegközlekedési RT: Ft - Orsulics KFT: Ft

Bevételeink 2008 évben. Ft-ot tettek ki, ebből Központi költségvetési támogatás: Ft Helyi önkormányzati támogatás. Ft Egyéb, gazdasági szervezettől: Ft

Kiadásaink: Működési jellegű ráfordításokra: Ft-ot használtunk fel. Vagyontárgyak bővülésével járó tárgyi eszköz vásárlására nem került sor. Pénzügyi tevékenységünk eredménye: - Ft.

V. Az egyesület állóeszközként nyilvántartandó vagyontárgyakkal nem rendelkezik.

VI. Tisztségviselőknek, tagoknak utazási és információs költségekre, számla alapján eszközöltünk csak kifizetést.

A beszámolót a közgyűlés elfogadta.

Pécs, 2009.03.01

Vargáné Lászlóné Vass Anikó
elnök

1.sz. melléklet a Vadvirág 2003. évi közhasznúsági jelentéséhez.

Az Egyesület 2003 évi egyszerűsített mérlegbeszámolója:

Előző évTárgy év
Immateriális javak:00
Tárgyi eszközök:00
Befektetett pü. eszközök:00
Készletek:00
Követelések:00
Étékpapirok:00
Pénzeszközök:176
Forgóeszközök összesen:176
Tőkeváltozás / eredmény tart.:017
Tárgyévi er. Közhasznú tevékenységből:17- 34
Tárgyévi er. Vállalkozási tevékenységből:00
Saját tőke összesen:17- 17
Céltartalékok:00
Hosszú lejáratú kötelezettségek:00
Rövidtávú kötelezettségek:023
Források, passzivák összesen:176

Egyszerűsített beszámoló Eredmény kimutatása:

Bevételek:
Ebből támogatások:
- központi költségvetési:0222
- helyi önkormányzati140300
- egyéb185335
bevételek összesen:325857
Közhasznú ráfordításként érvényes. Kiad.:308891
Tárgyévi eredmény:-37
Készítette: