Közhasznúság 2009
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS VADVIRÁG EGYESÜLET 2009. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

1./ Számviteli beszámoló:

Vadvirág egyesület 2009 évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásnak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze.

A mérleg főösszege 481. 000 Ft, a saját tőke összege 1.922. 000 Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. számú melléklete, mely egyszerűsített mérlegből, közhasznú eredmény-levezetéséből, valamint a kiegészítő mellékletből áll.

2./ Kapott támogatás és felhasználása:

Tárgyévben Egyesületünk 3.913.522 Ft költségvetési támogatást kapott a költségvetés különböző alrendszereiből.

E pont részletes bemutatására a 2. sz. melléklet szolgál.

3./ Vagyon felhasználása:

Előző évhez képest 539.000 Ft összeggel csökkent az Egyesület saját tőkéje. Fontosnak tartjuk, hogy egy közhasznú szervezet ne a felhalmozásáért gazdálkodjon, hanem közcélú szolgáltatásai végzésére fordítsa a rendelkezésre álló forrásokat. A vagyon felhasználását részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.

4./ Célszerinti juttatások:

Egyesületünk nem segélyező szervezet. Így e címen továbbra sem történtek kifizetések.

5./ Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások:

Hasonlóan az előző esztendőkhöz, ez évben sem részesültek az Egyesület vezetői semmiféle juttatásban, munkájukat úgy végezték, hogy személyes költségünk megtérítésének lehetőségével nem éltek.

A VADVIRÁG EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

Vadvirág Egyesület 2003. 03. 14. lett közhasznú egyesületként bejegyezve 2084. sorszám alatt. Az alapító okiratban rögzített közhasznú tevékenysége: természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem.
Egyesületünk 2009. évi tevékenységét, a taggyűlés által meghatározott programterv alapján bonyolította le.

Közhasznú tevékenységünk alapvető elemei, tartalmi beszámolója:

Az Egyesületünknek csak és kizárólag az alapító okiratban rögzített, közhasznú tevékenységet folytatott, vállalkozási tevékenységet nem végeztünk.
Vadvirág kert: bio kertészetet mutattunk be iskolásoknak. Nagyon fontosnak tartjuk az egészséges étkezést és az erre történő nevelést.
Tájsebészeti programunkat partnerszervezettel bonyolítottuk le Pécs - Üszögpusztán. Partnerkapcsolatok azért is nagyon fontosak, mert így nagyobb a figyelem felkeltés a problémára. CSIKK VAN CSAK: ezt a programot 2003-ban kezdtük. Amikor ezt az ötletet elkezdtük megvalósítani még nem gondoltuk azt, hogy ekkora feladat lesz.

Jelmezes felvonulások tiltakozás a csikk eldobása ellen /folyamatos/
Osztályfőnöki óra – dohányzás ártalmairól /folyamatos/
Fórumok tartása – dohányzás ártalmai /folyamatos/
Leszoktató verseny
Zseb csikktartó, segítség abban, hogy ne a földre dobják a csikkeket. /folyamatos/

EZT A PROGRAMOT LE IS VÉDETTÜK!

Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy mire a Kultúra Fővárosa lesz Pécs sokkal tisztább, legyen a városunk.
*A partner szervezetekkel meglévő kapcsolatok fejlesztése.
*Civilház programjain való részvétel.
*Az UNIOS elvárások folyamatos figyelemmel kísérése.
*Szervezeti élet fejlesztése, a működési feltételek javítása.
Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a média segítségét is mindig igénybe tudtuk venni a programjaink továbbításában és mindig nyitottak voltak, készségesen segítettek éppen úgy, mint az iskolák. Sajnos nagyon nagy probléma a dohányzás és a környezetvédelem.


A 2009 évi közhasznossági jelentést a Vadvirág Egyesület közgyűlése elfogadta.


Pécs, 2010-03-25


……………………………
Egyesület
képviselője


1. számú melléklet
MŰKÖDÉS BEMUTATÁSA
EREDMÉNYLEVEZETÉS
2009 ÉV.

A./ Az összes közhasznú tevékenység eredménye 2009
1./ Közhasznú célú működésre kapott támogatás4.728.998
alapítóktól 0
központi költségvetésből Munkaügy 3.713.522
központi költségvetésből NCA200.000
helyi önkormányzattól100.000
egyéb645.000
B./ Vállalkozási tevékenység bevétele 1% 46.476
Tagdíj24.000
C./ Összes bevétel0
D./ Közhasznú tevékenység költségei0
1./ Anyagjellegű ráfordítások1.477.725
2./ Személyjellegű ráfordítások3.787.556
3./ Értékcsökkenési leírások0
4./ Pénzügyi műveletek ráfordításai103
5./ Rendkívüli ráfordítások3.000
E./ Vállalkozási tevékenység költségei0
F./ Összes tevékenység költségei5.268.384
G. Adózás előtti vállalkozás eredménye0
H./ Adófizetési kötelezettség0
I./ Tárgyévi vállalkozási eredmény0
7./ Tárgyévi közhasznú eredmény539.180

2. számú melléklet
Kimutatás
2009 év

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL
Támogatást nyújtó:Összeg:Felhasználás céljaÖsszeg:
Pécs M:V:J Önkorm.100.000CSIKK van CSAK100. 000
B.m. Munkaügyi központ3.713.522Munkabér támogatás3.713.522
N.C.A.200. 000Működési támogatás200. 000
Összesen:4.013.522,-4.013.522,-

3. számú melléklet
KIMUTATÁS A VAGYONFELHASZNÁLÁSÁRÓL
2009.

Megnevezés Előző év (Ft) Tárgy év (Ft) Változás (Ft) Megjegyzés

Induló tőke000
Tőkeváltozás-771.000-1.383.000-539.000
Lekötött tőke000
Értékelési tartalék000
Tárgyévi eredmény-612.000-539.00073.000
Közhasznúsági tevékenységek eredménye-612.000-539.00073.000Vargáné Vass Anikó
Vadvirág Egyesület elnökeTÁJÉKOZTATÓ ADATOK
2009
Személyi jellegű ráfordítások 3.787.556
1./ Bérköltség /munkabér/ 2.881.801
2./ Közterhek 895.755

2009 évi Pénzügyi eredmény részletezése

Bevétel:
N.C.A: 200.000,-
Munkaügyi központtól bértámogatás: 3.713.522,-
Tagdíj: 24.000,-
1%: 46.476,-
Pécsi Önkormányzat: 100.000,-
Pannon Hőerőmű: 325.000,-
Praktiker (rendezvényhez támogatás): 70.000,-
Pannon Volán Zrt.: 200.000,-
Szigetvári Tak. Szöv.: 50.000,-
Pénzügyi kamat: 103,-
Összes bevétel: 4.729.101,-

Kiadások:
Anyagok: 460.510,-
Utazás, kiküldetés: 276.528,-
Posta, telefon: 615.147,-
Könyvelés: 30.000,-
Bankköltség: 98.540,-
Személyi jellegű kifizetés: 3.787.556,-
Összes kiadás:5.268.281,-
Alaptevékenység eredménye: -539.180,-
Készítette: