Közgyűlés jegyzőköny 2008
JEGYZŐKÖNYV
a Vadvirág Egyesület  taggyüléséről

Készült:     2008. március 21-én 14 órakor a  Pécs,  Szent István tér. u. 17 sz. alatt..

Jelen vannak:    Mellékelt jelenléti ív szerint.

Vargáné Vass Anikó elnök köszönti a megjelenteket, ismerteti a napirendeket.

Jegyzőkönyvvezetőnek Török Lászlót,  hitelesítőnek Varga László-t  választották meg.

1.    A taggyűlés írásos előterjesztés alapján megvitatta és egyhangú sazavazással elfogadta a 
mérlegbeszámolót ( 1.sz. melléklet)
     
2.    Írásos előterjesztésként megvitatták a tagok a közhasznúsági jelentést, amely a mérleg adatokkal
kiegészítve került ellenszavazat nélkül elfogadásra    .
       ( 2.sz. melléklet)

           A tagok javaslatokat tettek az éves programterv összeállítására:

Javasolták, hogy ebben az évben a “CSIKK van CSAK” program legyen az egyesület tevékenységének központi  eleme. A projektet úgy javasolják összeállítani, hogy ebben az évben Pécsett, tartsuk meg rendezvénysorozatot, és készítsük elő a Baranyai városokban a rendezvényeket.

Felkérték a vezetőséget, hogy a program megvalósításához  teremtse meg az önkormányzatok
támogatását, és készítsenek pályázatokat.

2008. március 21.

   Vargáné Vass Anikó    Török László    Varga László
a taggyűlés levezető elnök    jegyzőkönyv vezető    jegyzőkönyv hitelesítő
Készítette: